Vabilo na občni zbor

ČEBELARSKO DRUŠTVO

KANAL – BRDA

 

 

V A B I L O

NA OBČNI ZBOR ČEBELARSKEGA DRUŠTVA KANAL – BRDA,

 

 

v nedeljo, 27.3.2022 ob 9.00 uri v gostišču Križnič v Kanalu.

 

z naslednjim dnevnim redom:

 

 1. Otvoritev in pozdrav vseh prisotnih članov in gostov
 2. Izvolitev organov občnega zbora
 3. poročilo verifikacijske komisije
 4. delo čebelarskega društva:
  - poročilo predsednika o delu v letu 2021
  - poročilo tajnika o finančnem stanju ČD
  - poročilo nadzornega odbora
  - poročilo predsednika za pasišča
  - poročilo predsednika za bolezni čebel
 5. Razprava na poročila in sprejem poročil
 6. Volitve  2022 - predlagamo
 • predsednika: Oskar Kristančič
 • tajnika: Darja Žnidarčič
 • upravni odbor: Danilo Štekar, Emeran Simčič, Nida Reya,  Roman Bajt, Tomaž Zuza, Roman Ušaj
 •  Zdenko Bernik, Karlo Križnič, Zdravko Komjanc, Andrej Kragelj
 • nadzorni odbor: Vasja Jug, Radoš Šfiligoj, Ivan Drekonja

  Marjan Jericijo zaključuje svoje delo kot predsednik komisije za pasišča in poverjenika, Danilo Štekar bo prevzel delo predsednika komisije za pasišča in poverjenika za območje Huma.
   
 1. Predstavitev programa dela društva za leto 2022
 2. Pozdravne besede povabljenih gostov
 3. Predlog in razprava o višini društvene članarine za 2022
 4. Razno

 

Zaključek ob pogostitvi z družabnim srečanjem, prisrčno vabljeni na občni zbor, ki je letos volilni, s srečanjem čebelarjev.


Upamo, da nam bo uspelo izpeljati občni zbor, vendar spremljajte obvestila glede omejitev.
 

Veselimo se našega skupnega druženja!

 

                                                                                  Čebelarsko društvo Kanal – Brda
                                                                                  Oskar Kristančič
                                                                                  Predsednik

Novice

Izdelava spletnih strani: Carpediem d.o.o. \ Vse pravice pridržane © Čebelarsko društvo Kanal Brda